Honorartyper

Honorartyper og priser på vores ydelser

​Her på denne side kan du finde en oversigt over vores priser, og du kan læse om de forskellige honorartyper, vi tilbyder.

Bygherrerådgivning

Vi tilbyder bygherrerådgivning til en timepris på 996 kr. ekskl. moms / 1295 kr. inkl. moms.

Prisen bliver beregnet pr. påbegyndt time.

De forskellige honorartyper

Fast pris / tilbud

Den mest almindelige afregningsform er et tilbud i form af en fast pris. For at vi kan beregne et fast tilbud på din opgave, er det nødvendigt, at dit projekt er tydeligt defineret fra start af.

Medgået tid

Ønsker du denne afregningsform, afregnes der ud fra den konkrete tid, vi bruger på opgaven. Typisk vil vi forud for rådgivningen udarbejde et forventet tidsestimat på baggrund af dine ønsker til rådgivningens omfang.

Vi sørger for at registrere tidsforbruget i vores system, så du altid har mulighed for at få en oversigt over vores tidsforbrug.

Fordelen ved denne honorartype er, at der sikres en større fleksibilitet i forhold til dine ønsker og eventuelle ændringer undervejs, uden at vi behøver at genforhandle honoraret. Derudover er du sikret, at du ikke skal betale for mere end den tid, vi reelt set bruger på din opgave.

Procentsats af håndværkerudgifter

Denne afregningsform er særligt velegnet i forbindelse med større projekter, hvor vi for eksempel skal foretage tilsyn eller udføre byggerådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter for andelsforeninger eller ejerforeninger.

Denne honorartype sikrer, at udgifterne stemmer overens med det udførte arbejde, og vi kan løbende rette ind ud fra de økonomiske rammer og dine ønsker, inden pengene bliver brugt.

Procentsatsen ligger på 12-15 %.

Kontakt os og hør mere om honorartyperne

Ønsker du at høre mere om de forskellige honorartyper, eller er du i tvivl om, hvilken honorartype der vil være mest velegnet i forbindelse med lige netop din opgave, er du altid velkommen til at tage kontakt til os. Du skal bare ringe til os på telefon (+45) 47 47 32 32 eller skrive til vores e-mail kontakt@al-byggeraadgivning.dk for yderligere information.