Rådgivning v. altanopsætning

Altanrådgivning i forbindelse med opsætning og renovering

​Skal der sættes altaner op i din boligforening, eller skal der foretages en renovering af de eksisterende altaner, og har du i den forbindelse brug for professionel altan-rådgivning, så er du kommet til det helt rette sted.

Hos AL Byggerådgivning ApS er vi specialiserede inden for bygherrerådgivning i forbindelse med altanopsætning og altanrenovering i hele København. Det kan for eksempel være for en andelsforening eller en ejerforening i Valby, på Frederiksberg eller et helt tredje sted.​

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi sørger for at hjælpe dig trygt igennem hele processen. Skal du have opsat altaner i din boligforening, så hjælper vi dig hele vejen fra start til slut. Du har dermed en kompetent og faglig stærk sparringspartner ved din side, hvilket kan være en stor fordel i forbindelse med denne type projekter.

Vi kan for eksempel hjælpe dig, hvis du ved, at I i boligforeningen gerne vil have opsat altaner, men er i tvivl om, hvordan I kommer videre herfra.

Har du indhentet tilbud fra firmaer, kan vi tilbyde at kigge dem igennem, så du kan få sparring i forhold til, hvilket tilbud og hvilken type altan du skal gå videre med.

Vores arbejde i forbindelse med altan-rådgivning er delt op i tre faser:​

Fase 1 – tilbudsfasen

 • Gennemgang af tilbud fra altanentreprenør.
 • Kontrahering med altanentreprenør.
 • Løbende bygherrerådgivning i projektfasen indtil endelig byggetilladelse er modtaget fra kommunen.
 • Evt. afholdelse af møde for afklaring af projektfasen.
 • Vejledning af miljøscreening af bygningsdele på ejendommen samt anmeldelse afbyggeaffald inden opstart på klients vegne.

Fase 2 – udførelsesfasen

 • Afholdelse af opstartsmøde ca. 3-4 uger før endelig opstart med ophængning af altaner.
 • Udarbejdelse af informationsskrivelser og varslingsskrivelser.
 • Tilsyn under udførelse.
 • Afholdelse af løbende byggemøder med tilhørende byggemødereferater, under arbejdets udførelse. Byggemøders rytme tilpasses udførelsestidsplanen.
 • Gennemgang og anvisning af entreprenørens fakturaer.
 • Løbende korrespondancer med entreprenør, bygherre og foreningens beboer.
 • Afholdelse af mangelgennemgang.
 • Afleveringsforretning, inkl. afleveringsprotokol og kontrol af entreprenørens mangeludbedring.

Fase 3 – afslutning

 • 1 års eftersyn inkl. udarbejdelse af eftersynsprotokol.